FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको प्रगति प्रतिवेदन २०७८.pdf, File झिमरुक गाउँपालिकाको प्रगति प्रतिवेदन २०७८.docx
झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७ ७७/७८ PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७
झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६ ७६/७७ PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५ ७५/७६ PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४ ७४/७५ PDF icon बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४-०७५