FAQs Complain Problems

समाचार

व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताह २०८१ व्यक्तिको कानुनी पहिचान र राज्यबाट हुने विभिन्न सेवा प्राप्तीका लागि जन्म,मृत्यु,विवाह,बसाईसराइ र सम्बन्ध विच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटनाहरु,घटेको ३५ दिन भित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरौँ/गराऔँ।

तस्बीर: 

आर्थिक वर्ष:

कार्यालय वा शाखा: