FAQs Complain Problems

झिमरुक गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु

Displaying 1 - 56 of 56
विद्यालयको नाम ठेगाना तह प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. प्रकारsort descending स्थापना मिति इमेल
फयूचर स्टार बो.ई. तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह दिपक जि.सी. ९८५७८३३३३५ प्राइभेट २०६४
रिमोेट बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह शन्तोष एम.सी ९८४७३५४७१४ प्राइभेट २०६५
मोर्डन बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ आधारभूत तह खिम बहादुर के.सी. ९८१०८८७३८७ प्राइभेट २०६७
टेन स्टार बोर्डिंग स्कुल झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह राज कुमार नेपाली ९८४७८६११७० प्राइभेट २०६५
सनराइज बो.ई.गव्दी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह बिष्णु बहादुर बस्नेत ९८४७९०१३६५ प्राइभेट २०६७
सनराइज बो.ई.गव्दी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह बिष्णु बहादुर बस्नेत ९८४७९०१३६५ प्राइभेट २०६७
टेन स्टार बो.ई. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह राज कुमार नेपाली ९८४७८६११७० प्राइभेट २०६५
गौमुखी बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ माध्यमिक तह एकराज पैडेल ९८४७९१७९२७ प्राइभेट २०४८ Jhimruk.gaumukhiboardingschool@gmail.com
ईख्‍ना भगवति प्रा.वि.तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह वल बहादुर भण्डारी 9841116580 सरकारी २०४९ jhimruk.ikhnabhagawatibasic@gmail.com
दिपेन्द्र प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह सुधा सिंह 9847929433 सरकारी २०४६ jhimruk.dipendrabasicdadakharka@gmail.com
विश्‍वज्योति प्रा.वि. बादिकोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह रोम बहादुर एम.सी 9866808530 सरकारी २०५१ jhimruk.bishowojyotibasicschool@gmail.com
नेरा नि.मा.वि. हिरापोखरी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ आधारभूत तह घन प्रसाद श्रेष्ठ 9847863173 सरकारी २०३२ jhimruk.nerabasicschool@gmail.com
सत्य मा .वि. तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ माध्यमिक तह चन्द्र प्रसाद पोख्रेल 9847824558 सरकारी २००८ jhimruk.satyasecondaryschool@gmail.com
अमर प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह माया पंथी 9844799458 सरकारी २०३६ jhimruk.amarbasicschool@gmail.com
बालज्योति प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह तेजकला चुँदाली 9847863800 सरकारी २०५१ jhimruk.baljyotibasicschool@gmail.com
बालज्योति प्रा.वि चुधारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ आधारभूत तह दुर्पता पन्थि पोख्रेल 9869433098 सरकारी २०४६ jhimruk.baljyotibschudhara@gmail.com
बालसुधार प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह बसन्ता खड्का ९८४४७३३१९८ सरकारी २०५७ jhimruk.balsudharbslbadachaur@gmail.com
ज्ञान ज्योति नि.मा.वि.तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह भक्त बहादुर जि.सी. 9849598314 सरकारी २०३६ jhimruk.gyanjyotibasicschool@gmail.com
अमरसिंह मा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ माध्यमिक तह दान व. जि.सी 9841752828 सरकारी २०२७ jhimruk.amarsinghsecondary@gmail.com
बालजिवन प्रा.वि. थापाचौर झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह मधुकला थापा 9849713479 सरकारी २०६५ jhimruk.baljibanbasicschool@gmail.com
शिद्द प्रा.वि. दहखोला झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह पुर्णलाल गिरी ९८४७८५१९८७ सरकारी २०५५
सुर्य प्रा.वि. रातामाटा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह हुमा के.सी. 9857833996 सरकारी २०६४ jhimruk.suryabasicschool@gmail.com
बलभद्र मा.वि. सिलिंगे झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ माध्यमिक तह शेर बहादुर थापा ९८४७८५६५६१ सरकारी २०१७ jhimruk.balbhadrasecondary@gmail.com
बालज्योति प्रा.वि.कुटेडाँडा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ३ आधारभूत तह शंकर बहादुर बस्नेत 9847874259 सरकारी २०५१ jhimruk.baljyotinerabskutedada@gmail.com
बालकल्याण प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह गुरु प्रसाद शर्मा ९८४७८३८००८ सरकारी २०४६
प्रगतिशिल प्रा.वि.लिवाङ्ग ७ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह सरिता गिरी 9847856032 सरकारी २०६४ jhimruk.pragatishilbasicschool@gmail.com
गौमुखी प्रा.वि. ओखरकोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ३ आधारभूत तह आशा खड्का 9847234254 सरकारी २०४६ jhimruk.gaumukhibasicschool@gmail.com
ने.रा. मा.वि मर्कावाङ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ माध्यमिक तह इन्द्रमणी पौडेल ९८४७९०८२०२ सरकारी २०३२ jhimruk.nerasecondaryschool@gmail.com
जनता मा.वि.टिमुरचौर लिवाङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ माध्यमिक तह बिजय सागर गिरी 9847856032 सरकारी २०१६ jhimruk.janatasecondaryschool@gmail.com
बालकल्याण प्रा.वि मैनतापोखरी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह सम्झना एम.सी. 9848015826 सरकारी - jhimruk.balkalyanbsbandikot@gmail.com
भुवनेश्‍वरी प्रा.वि.तोरवाङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह सूर्य बहादुर भट्टराई 9847929226 सरकारी २०४९ jhimruk.bhuvaneshworibs@gmail.com
बालशिक्षा प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह लिला वहादुर भण्डारी 9847901268 सरकारी २०४६ jhimruk.balshikshyabsliwang@gmail.com
शिद्देश्‍वरी प्रा.वि. चुँधारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह विष्णु प्रसाद पोख्रेल 9843711154 सरकारी २०२३ jhimruk.siddheshworibschudhara@gmail.com
शिद्देश्‍वरी प्रा.वि. लेख झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह रेशम भट्टराई 9847820953 सरकारी २०४६ jhimruk.siddeshoworibslekha@gmail.com
प्रभात मा.वि आहालखोला झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ३ माध्यमिक तह खोडस के सी 9847877630 सरकारी २०१६ jhimruk.prabhatsecondaryschool@gmail.com
बालकल्याण प्रा.वि.झिमरुक-४,तुषारपानी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह विष्णु प्रसाद पोख्रेल 9847929934 सरकारी २०५५ jhimruk.balkalyanbstusharpani@gmail.com
चिरायु मा.वि. चिसावाङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ माध्यमिक तह सिता पोख्रेल 9847904604 सरकारी २०२० jhimruk.chirayusecondaryschool@gmail.com
जनविकास आधारभुत बिद्यालय झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह कल्पना थापा 9844970640 सरकारी २०५३ jhimruk.janabikashbasicschool@gmail.com
ने.रा. प्रा.वि. चौके झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह मिना राना 9847899190 सरकारी २०४५ jhimruk.nerabasicschoolchauke@gmail.com
बालसुधार प्रा.वि.थारुखर्क झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह मिनराज भट्टराई ९८४७८३८४१६ सरकारी २०१६
जनचाहाना प्रा.वि.बाङ्गेमरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह राम वहादुर वि.क 9868159578 सरकारी २०५३ jhimruk.janachahanabasicschool@gmail.com
लक्ष्मी मा.वि. वाङ्गेमरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ माध्यमिक तह कर्ण बहादुर जि.सी. 9847081755 सरकारी २०११ jhimruk.laxmisecondaryschool@gmail.com
प्यूठान नमुना एकेडेमी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह राधा पोख्रेल सरकारी २०६६
चन्द्र विकास प्रा.वि. वाङ्गेमरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह चुमानसिंह पुन 9847922274 सरकारी २०५९ jhimruk.chandrabikashbasic@gmail.com
भिमसेन नि.मा.वि वाङ्गेमरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह धर्मेन्द्र विक्रम जि.सी. 9857833614 सरकारी २०३९ jhimruk.bhimsenbasicschool@gmail.com
सिता नि.मा.वि. कुता तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह त्रिभुवन कुवर 9847851390 सरकारी २०१८ jhimruk.sitabasicschool@gmail.com
जनसेवा प्रा.वि.वाङ्गरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह खुमानसिंह पुन 9847314384 सरकारी २०५३ jhimruk.janasewabasicschool@gmail.com
बालशिक्षा प्रा.वि. वाङ्गेमरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह धनेश्वर पन्थी 9847929851 सरकारी २०५८ jhimruk.balshikshyasbangemarot@gmail.com
सिता आधारभुत वि.कुता झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह हुुकुम बहादुर जि.सी. ९८४७८५३६९४ सरकारी २०१८
बालकल्याण प्रा.वि. पोखरीडाँडा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह खुम वहादुर रोका 9867821430 सरकारी २०३९ jhimruk.balkalyanbspokharidada@gmail.com
दिपेन्द्र प्रा.वि. बाङ्गेमरोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह जगत बहादुर थापा 9847917127 सरकारी २०४६ jhimruk.dipendrabasicschool@gmail.com
सर्वोदय मा.वि. गडेरपानी गडेरपानी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ माध्यमिक तह लाल बहादुर एम.सी 9847972600 सरकारी २०४५ jhimruk.sarbodayasecondary@gmail.com
बाल शिक्षा मा.वि. ओखरकोट झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ माध्यमिक तह ऋषिराम पोख्रेल 9866863175 सरकारी २०१८ jhimruk.balshikshyass@gmail.com
बालकल्याण प्रा.वि. हिड्डाँडा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह दामोदर पोख्रेल ९८४७८७४८३५ सरकारी २०४७ jhimruk.balkalyanbshiddada@gmail.com
कमेरपानी नि.मा.वि. चोरमारे झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह कल्पना थापा एम. सी. 9847010278 सरकारी २०३८ jhimruk.kamerapanibasicschool@gmail.com
जनज्योति प्रा.वि. तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह डिल्लिराज पोख्रेल 9844997805 सरकारी २०४७ jhimruk.janajyotibasicschool@gmail.com