FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन नं जिल्ला
भगवता शर्मा पोख्रेल भगवता शर्मा पोख्रेल सहायकस्तर चौथो सामान्य प्रशासन शाखा wada5@jhimrukmun.gov.np 9841694653
रमेश बुढा मगर रमेश बुढा मगर प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र zaynmagar66@gmail.com ९८६८६६८४३५ प्यूठान
ऋषिराम भुसाल ऋिषिराम भुसाल सहायकस्तर पाँचौ सामान्य प्रशासन शाखा wada6@jhimrukmun.gov.np ९८४३१५०४२७
सुमित्रा थापा ढकाल सुमित्रा थापा ढकाल हेल्थ असिस्टेन्ट सामाजिक विकास साखा rabhazsumi@gmail.com ९८४९७८८४९८
अजित प्रसाद पाण्डे अजित प्रसाद पाण्डे सहायकस्तर चौथो सामान्य प्रशासन शाखा wada2@jhimrukmun.gov.np ९८४१५३२३५९
जयन्ता  गिरी जयन्ता गिरी ना.प्रा.सा आर्थिक विकास शाखा pashu@jhimrukmun.gov.np ९८६७८७५०६८
आदेश जी.सी आदेश जी.सी सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा info@jhimrukmun.gov.np 9847258187 प्यूठान
नगेन्द्र आचार्य नगेन्द्र आचार्य सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा Acharya.babu45@yahoo.com ९८४७३०६००८ प्यूठान
प्रकाश जि.सी. प्रकाश जि.सी. अ.सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ९८४७९०१३९५
प्रमिला शर्मा जि सी प्रमिला शर्मा जि सी सहायकस्तर पाँचौ सामान्य प्रशासन शाखा pramilasharma083@gmail.com 9866833068

Pages