FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखाsort descending ईमेल फोन नं जिल्ला
बाबुराम के.सी. बाबुराम के.सी. ल्याब असिस्टेन्ट सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np प्यूठान
नारायणी जि.सी नारायणी जि.सी हेल्थ असिस्टेन्ट सामाजिक विकास साखा okharkothp@jhimrukmun.gov.np ९८५३८००२५०
सोनम के.सी सोनम के.सी ल्याब असिस्टेन्ट सामाजिक विकास साखा okharkothp@jhimrukmun.gov.np ९८६९२६२१६८
सुमन पोख्रेल सुमन पोख्रेल कार्यालय सहयोगी सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np ९८४०७४०६३१
हरीमाया देवकोटा हरीमाया देवकोटा अ.हे. व सामाजिक विकास साखा okharkothp@jhimrukmun.gov.np ९८४८२८००४४
कमल प्रसाद पोख्रेल कमल प्रसाद पोख्रेल अ.हे. व सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np 9843312438
अरविन्द महत अरविन्द महत लेखापाल राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा arabindamahat@gmail.com 9840091768
पिताम्वर मरासिनी पिताम्वर मरासिनी लेखा अधिकृत राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा accoujhimruk@gmail.com ९८५७८३६१०७ रुपन्देही
अशोक जि.सी - झिमरुक गाउँपालिका अशोक जि.सी इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा info@jhimrukmun.gov.np 984791435 प्यूठान
प्रकाश जि.सी. प्रकाश जि.सी. अ.सब-ईन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ९८४७९०१३९५

Pages